PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása

Kódszám: KEHOP-3.1.1-14

Beadás kezdete: 2014. november 17-n, hétfőn, határideje: 2015. december 31-n, csütörtökön

A pályázat kiírója: Széchenyi 2020

Területi hatály: Összes régió

A pályázaton részt vehet:

A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített támogatást igénylők.

Megjegyzés: Támogatás formája vissza nem térítendő

Pályázáti dokumentació elérhetősége: Kiírás, Útmutatók, Adatlapok, Közlemények

A pályázat rövid leírása, támogatás formája, célja, kedvezményezettek, elérhetőség:

 

Támogatás elnyerésének módjakiemelt kiválasztási eljárásrend

Forrás összege (Ft)8.700.000.000

Támogatás célja

A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, ahol az ivóvíz az OKI (Országos Környezetegészségi Intézet) szakvéleménye alapján nem felel meg a 98/83/EK irányelv vízminőségi derogációs paramétereinek, illetve a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben 1. sz. mellékletének B) pontjában rögzített derogációs határértékeknek.

Támogatási feltételek

A határértékeknek nem megfelelő minőségű vizek kezelésének megoldása és ezáltal a termelt ivóvíz esetében az Ivóvíz Irányelvben foglalt valamennyi vízminőségi (derogációs) és egyéb előírásoknak való megfeleltetése.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

Projekt előkészítés, (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni).

Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez

Más vízbázisra áttérés

Vízkezelés

Ivóvízhálózat rekonstrukciója maximum a projekt összes elszámolható költségének 20% fordítható rá.

Támogatás mértéke90% minimum, finanszírozási hiány számítása alapján

A projektek indikatív forráskeretét a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kapcsolódó dokumentum:

Pályázati felhívás

vissza

rendezés

Szolgáltatásaink

Pályázatokhoz

Hasznos lehet

Az összes mező kitöltése kötelező.


Az összes mező kitöltése kötelező.




Már regisztrált, de leiratkozna?

Az összes mező kitöltése kötelező.




Már regisztrált és bejelentkezne?